Thông báo: Ngưng sử dụng Tài khoản khuyến mãi trên ứng dụng MoMo

Từ ngày 9/3/2016, tiền hoa hồng/chiết khấu của dịch vụ sẽ được cộng vào Tài khoản MoMo (ngưng cộng vào Tài khoản Khuyến mãi như trước đây).

Thông báo: Ngưng sử dụng Tài khoản khuyến mãi trên ứng dụng MoMo

Từ ngày 15/3 đến ngày 18/3, MoMo sẽ chuyển toàn bộ số tiền trong Tài khoản Khuyến mãi sang Tài khoản MoMo của Quý khách.

Xin lưu ý: Từ ngày 9/3, Tiền trong Tài khoản khuyến mãi sẽ không sử dụng được (Bao gồm trường hợp có số dư trên 50.000đ).

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài: 0839917199 hoặc email:hotro@momo.vn để chúng tôi hỗ trợ bạn.

Trân trọng,

Close Menu